Ostropestřecové výlisky 1 kg

65 

 • do směsi: 63 Kč/kg

Popis

Ostropestřecové výlisky vznikají při lisování oleje ze semen ostropestřce. Výlisky není potřeba jakkoli upravovat.

 • Vhodné jarní a podzimní 3 měsíční kůry
 • Nejúčinnější přírodní ochránce jater
 • Vhodný při kožních alergiích, dušnosti, špatné kvalitě srsti a kopyt
 • Vhodný při chemické zátěži (očkování, odčervení)
 • U sportovních koní se používá pro zvýšení výkonu + prevence proti krvácení
 • Vhodný u metabolických koní – pomáhá snižovat hladinu cukru v krvi
 • Vhodný při přechodu na jarní pastvu
 • Snižuje hladiny železa v krvi

Dávkování:

 • pro 500 kg koně: 100-200g/denně
 • lze podávat dlouhodobě

 

 • Podpora jater

Mnoho koní může těžit z ostropestřce mariánského díky zlepšenému antioxidačnímu stavu a podpoře zdravých funkcích jater. Játra jsou jedním z největších orgánů koně a tvoří až 1% jejich celkové tělesné hmotnosti. Játra jsou jediným orgánem u savců, který se může při poškození regenerovat, což z něj činí velmi odolnou tkáň. Játra mohou adekvátně fungovat až s 80% sníženou funkcí. Navzdory tomu nemusí koně, kteří jsou jinak zdraví a mladí, vykazovat známky poškození jater. Protože játra ovlivňují tolik fyziologických procesů v těle koně, může posílení funkce tohoto orgánu mít pro zdraví koně široké výhody.

Jak poznat nemocná játra

Známky onemocnění jater koní jsou často jemné a nespecifické. U koní s potvrzeným onemocněním jater jsou nejčastější tyto příznaky:

Deprese / letargie – 68 % případů
Anorexie – 56 % případů
Úbytek hmotnosti – 50 % případů
Kolika – 50 % případů
Průjem – 42 % případů
Žloutenka – 42 % případů
Citlivá střeva – 16 % případů
Poruchy srážení krve – 10 % případů

Koně s chronickým onemocněním jater postupujícím k úplnému selhání jater pravděpodobně vykazují známky hubnutí, citlivost na světlo a zvýšenou náchylnost ke spálení sluncem. Onemocnění jater se také může časem pomalu vyvíjet.

Jaterní testy

Krevní test může ukázat zvýšené hladiny jaterních enzymů, které naznačují poškození jater, včetně alkalické fosfatázy (ALP), aspartátaminotransferázy (AST), laktátdehydrogenázy (LDH), gama-glutamyltransferázy (GGT), glutamátdehydrogenázy (GLDH) a sorbitoldehydrogenázy ( SDH). Krevní testy mohou také posoudit funkci jater měřením hladin bilirubinu, které jsou u zdravých koní obvykle nízké.

 • Použití u metabolických koní

Podporou antioxidačního stavu v játrech může ostropestřec mariánský zlepšit citlivost na inzulín, což může pomoci koním s metabolickým syndromem koní. Ostropestřec může regulovat zdravé hladiny cukru v krvi u těchto koní, pokud jsou vystaveni stravě s vysokým obsahem cukru. Silymarin může podporovat metabolické zdraví u koní s abnormálními lipidovými usazeninami jako je krk.

Koně s metabolickým syndromem nebo s nadváhou mají vyšší riziko jaterních problémů. Mnoho z těchto koní má akumulaci tuku v játrech, díky čemuž jsou odolnější vůči inzulínu. Tím se zahájí začarovaný cyklus, při kterém tuková tkáň jater způsobí větší inzulínovou rezistenci, díky čemuž játra ukládají více tuku. Koně s nadbytečnými tukovými zásobami v játrech jsou také vystaveni riziku nedostatečné hladiny antioxidantů v jaterních buňkách, což může narušit detoxikační funkci a způsobit odumření buněk vedoucí k poškození jater.

Starší koně s metabolickými problémy, jako je inzulínová rezistence, metabolický syndrom koní a Cushingova choroba, s největší pravděpodobností potřebují nutriční podporu, aby si udrželi zdraví jater.

 • Snížení hladin železa v těle

Silymarin má účinky chelatující železo, které by mohly zlepšit detoxikační procesy a chránit koně před škodlivými účinky nadměrného působení těžkých kovů. Tyto chelatační sloučeniny váží železo a pomáhají snižovat zásoby železa v tkáních. To může být zvláště výhodné pro koně s přetížením železem. Pokud máte podezření, že je váš kůň ve svém krmivu nebo vodě vystaven vysokému obsahu železa, možná budete chtít zvážit doplnění stravy o ostropestřec mariánský.

 • Snížení zánětu v těle

Ukázalo se, že extrakt z ostropestřce mariánského vykazuje protizánětlivé účinky zejména u infekce. Ostropestřec snižuje prozánětlivé cytokiny, které vyvolávají imunitní odpovědi. Z krátkodobého hlediska jsou prozánětlivé cytokiny prospěšné, protože pomáhají odstranit infekci, ale pokud jsou přítomny ve vysokých hladinách po delší dobu, mohou způsobit poškození tkáně. Ostropestřec mariánský může pomoci chránit tkáně tím, že zmírňuje hladinu prozánětlivých cytokinů.

 • Zmírnění alergií

Je vhodný pro koně, kteří mají opakující se alergie nebo sezónní alergie související s kousnutím hmyzem. Sloučeniny nalezené v ostropestřci mohou inhibovat nadměrné imunitní reakce, které jsou běžné u alergických koní.

 • Ochrana kopyt

Ostropestřec může mít výhody pro zdravá kopyta u koní. Aktivace neutrofilů (imunitních buněk v krvi) je součástí procesu, který u koní způsobuje laminitidu. Silymarinové sloučeniny snížily aktivaci neutrofilů izolovaných z koní v laboratorních experimentech.

 • Podpora trávení

Ostropestřec může také fungovat jako podpora trávicích funkcí u koní. Bylo prokázáno, že stimuluje sekreci žaludečních enzymů a může být prospěšný pro koně s trávicími problémy.

 • Jarní změny

Přechod na čerstvé pastviny na jaře přichází s mnoha změnami jako je vyšší příjem cukru a zvýšená sportovní zátěž, což by mohlo zatěžovat funkci jater. Neoficiálně se uvádí, že zahájení kúry z ostropestřce mariánského několik týdnů před prvním zákrokem pomáhá „připravit“ játra na tento přechod.

Další možnosti jak podpořit zdraví jater

Pokud máte podezření na špatnou funkci jater u vašeho koně nebo si ji necháte potvrdit veterinářem, můžete kromě krmení ostropestřcem podpořit zdraví jater i dalšími cestami:

 • Nepřekrmujte koně bílkovinami. Rozklad bílkovin je důležitou funkcí jater, ale je to také náročný proces.
 • Zvyšte počet jídel denně, abyste krmivo rozložili na více jídel. To také pomůže minimalizovat velké výkyvy živin, které se dostanou do jater po každém jídle, což usnadní jejich metabolizaci bez přepracování jaterních buněk.
 • Vyhýbejte se doplňkům, které obsahují přidané železo. Železo se tělem snadno nevylučuje a přebytečné akumulace se ukládají v jaterní tkáni. Je známo, že chronicky vysoký příjem železa z potravy nebo vody způsobuje poškození jater u koní.

Upozornění:

Koně s laminitidou způsobenou navikulárním onemocněním mohou být léčeni warfarinem, u kterého bylo prokázáno, že reaguje s extraktem ostropestřce mariánského.

Ostropestřec mariánský by se neměl podávat současně s antibiotikem metronidazolem. Tento lék se běžně používá u koní s kolitidou. Je metabolizován cestami v játrech, které jsou aktivovány sloučeninami obsaženými v extraktu ostropestřce mariánského; jejich současné podávání může snížit účinnost metronidazolu.

Ostropestřec by také mohl urychlit metabolismus opioidů, jako je morfin a buprenorfin, které při operacích tlumí bolest. Může také ovlivnit metabolismus pethidinu, opioidního léku, který se používá jako krátkodobá léčba ke zvládnutí bolesti při akutní kolitidě.

Koně léčeni na lymskou boreliózu nebo koňskou protozoální myeloencefalitidu (EPM) mohou naopak těžit z použití ostropestřce, protože některá antibiotika používaná při léčbě těchto stavů mohou mít negativní dopad na funkci jater.